Sejm Księstwa Sarmacji
Asesor Trybunału Koronnego: Młynek Kawowy
od 29.03.2015 r. (18:22:57) do 01.04.2015 r. (18:22:57)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Młynkowi Kawowemu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 29.03.2015, 18:31:29
  2. Ignacy Urban de Ruth, 29.03.2015, 21:34:16
  3. Wojciech Wiśnicki, 30.03.2015, 00:03:04

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 29.03.2015, 18:37:50
  2. Aleksander Damian Chojnacki, 29.03.2015, 18:59:30
  3. Avril von Levengothon, 30.03.2015, 09:57:48

Głosy PRZECIW

  1. Krzysztof St. M. Kwazi, 31.03.2015, 10:02:02