Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o likwidacji rankingu prowincji - Poprawka 1
od 28.03.2015 r. (10:45:39) do 31.03.2015 r. (10:45:39)
Treść głosowania

Art. 2 ust. 2 Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje oblicza się według wzoru „S = W × 300”, gdzie „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje, a „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych w działach wszystkich prowincji na Forum Centralnym przez ogół obywateli sarmackich w okresie 30 dni poprzedzających chwilę publikacji uchwały lub decyzji. Jednakże, tak obliczona kwota nie może być wyższa niż 500 000 lt.

otrzymuje brzmienie

Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje oblicza się według wzoru „S = W × 100”, gdzie „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje, a „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych w działach wszystkich prowincji na Forum Centralnym przez ogół obywateli sarmackich w okresie 30 dni poprzedzających chwilę publikacji uchwały lub decyzji. Jednakże, tak obliczona kwota nie może być wyższa niż 500 000 lt.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Karolina Aleksandra, 28.03.2015, 22:54:44
  Też popieram opcję konsultacji, zwłaszcza że była prośba o to, aby rozesłać informację o debacie do przedstawicieli samorządów i widać, że mało osób w niej wzięło udział.
 2. Ignacy Urban de Ruth, 29.03.2015, 16:57:33
 3. Avril von Levengothon, 29.03.2015, 18:10:46
 4. Wojciech Wiśnicki, 30.03.2015, 10:08:41

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 28.03.2015, 16:05:50
  Najpierw konsultacje. Potem głosowania. Przecież to jest propozycja zmniejszenia subwencji ze wzoru S = W*300 na S=W*100. Chyba, że ja czegoś nie rozumiem . . .
 2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 28.03.2015, 20:34:49
  Konsultacje!
 3. Krzysztof St. M. Kwazi, 30.03.2015, 09:02:56