Sejm Księstwa Sarmacji
US o pracach społecznych
od 10.03.2015 r. (00:14:34) do 13.03.2015 r. (00:14:34)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o pracach społecznych
Art. 1.

Zmienia się brzmienie art. 28 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości („Karami są więzienie i banicja.”) na:
1. Karami są więzienie i banicja.
2. Kara więzienia może zostać zamieniona w części lub w całości na obowiązek wykonania pracy społecznej. W takim przypadku sąd może, na wniosek osoby skazanej, wyznaczyć pracę społeczną z terminem jej wykonania, pod rygorem wykonania kary więzienia.
3. W przypadku, gdy ukarany odmówi wykonania lub nie wykona zasądzonej pracy społecznej, wykonuje się karę więzienia w pełnym orzeczonym wymiarze.
4. W przypadku, gdy skazany wykona pracę społeczną, kara więzienia zostaje skrócona odpowiednio.
5. Listę prac społecznych podaje do publicznej wiadomości właściwy członek Rady Ministrów, w drodze obwieszczenia.
”)
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą opublikowania w Dzienniku Praw oraz opublikowania w tymże medium obwieszczenia właściwego członka Rady Ministrów, zawierającego listę prac społecznych.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Alfred, 10.03.2015, 00:28:42
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 10.03.2015, 06:34:14
  3. Karolina Aleksandra, 10.03.2015, 12:04:32
  4. Wojciech Wiśnicki, 10.03.2015, 17:42:44
  5. Avril von Levengothon, 11.03.2015, 07:14:12
  6. Krzysztof St. M. Kwazi, 11.03.2015, 13:12:16
  7. Helwetyk Romański, 12.03.2015, 02:25:25

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW