Sejm Księstwa Sarmacji
UK o liczebności Sejmu
od 04.03.2015 r. (02:18:56) do 07.03.2015 r. (02:18:56)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o liczebności Sejmu

Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następującą zmianę: Art. 15 ust. 1 („Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu”) otrzymuje brzmienie „Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od siedmiu i nie większej od trzynastu”.
Art. 2.
Przepisy ustawy stosuje się do wyborów do Sejmu kadencji kolejnej po kolejnej kadencji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Avril von Levengothon, 04.03.2015, 07:09:58
 2. Vladimir ik Lihtenštán, 04.03.2015, 07:52:58
 3. Karolina Aleksandra, 04.03.2015, 14:39:10
 4. Krzysztof St. M. Kwazi, 05.03.2015, 10:27:59
 5. Wojciech Wiśnicki, 06.03.2015, 02:18:10

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Helwetyk Romański, 04.03.2015, 10:23:15
  Jakkolwiek uważam, że rychły 5-osobowy Sejm mógłby być otrzeźwiający (co skłaniałoby mnie do głosu przeciw), nie odnajduję potrzeby blokowania powyższego projektu. Proszę uznać mój głos za brak udziału w głosowaniu. Sygnalizuję tylko, że wykonuję mandat.
 2. Alfred, 04.03.2015, 19:41:53
  Jakkolwiek proponowana zmiana mogłaby stymulować aktywność Sejmu, mamy nienajlepszy moment na zwiększanie etatów. Nie jestem pewien, stąd głos wstrzymujący.

Głosy PRZECIW