Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka nr 4 — UK o referendach
od 01.03.2015 r. (17:52:35) do 04.03.2015 r. (17:52:35)
Treść głosowania

Art. 27 ust. 1 ("Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie:") zmienia się na: "Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej czwartą część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie:"

Art. 27a ust. 2 ("Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej część obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu. Przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.") zmienia się na: "Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej czwartej części obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu. Przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio."

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 01.03.2015, 18:59:49
  2. Krzysztof St. M. Kwazi, 02.03.2015, 12:51:57

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Karolina Aleksandra, 01.03.2015, 18:24:05

Głosy PRZECIW

  1. Alfred, 01.03.2015, 17:59:39
  2. Avril von Levengothon, 01.03.2015, 18:38:42
  3. Helwetyk Romański, 01.03.2015, 19:02:59
  4. Wojciech Wiśnicki, 03.03.2015, 11:56:01