Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka nr 3 — UK o referendach
od 23.02.2015 r. (23:30:06) do 26.02.2015 r. (23:30:06)
Treść głosowania

Art. 27 ust. 1 ("Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie:") zmienia się na: "Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej piątą część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie:"

Art. 27a ust. 2 ("Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej część obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu. Przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.") zmienia się na: "Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej piątej część obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu. Przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio."

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 23.02.2015, 23:31:26
  2. Krzysztof St. M. Kwazi, 26.02.2015, 18:47:10

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 24.02.2015, 07:31:11

Głosy PRZECIW

  1. Alfred, 24.02.2015, 07:52:32
  2. Helwetyk Romański, 24.02.2015, 10:40:16