Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przeliczeniu majątków — dodanie art. 2 ust. x i załącznika
od 01.07.2013 r. (00:18:04) do 02.07.2013 r. (16:59:30)
Treść głosowania

1. Dodaje się art. 2 ust. x w brzmieniu: „Każdy mieszkaniec ma prawo, przed wyliczeniem odszkodowania za majątek w Złotej Wolności według wybranego przez siebie wzoru, przekazać jeden procent majątku w Złotej Wolności na wybrany przez siebie podmiot spośród wymienionych w załączniku do tej ustawy. Kwota jednego procenta przed przekazaniem wybranej przez mieszkańca instytucji zostanie podzielona przez 5”.

2. Dodaje się załącznik w brzmieniu: „1% można przekazać dla:
— Skarbu Książęcego (instytucja „Dwór Książęcy”),
— Funduszu Rozwoju Infrastruktury (instytucja „Naczelna Izba Architektury”),
— Skarbu Rady (instytucja „Rada Ministrów”),
— Skarbów Samorządowych (Gellonia i Starosarmacja, Baridas, Sclavinia, Teutonia, Wandystan)”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 01.07.2013, 00:19:22
  2. Karolina Aleksandra, 01.07.2013, 01:35:16
  3. Roland Heach-Romański, 01.07.2013, 17:24:41
  4. Markus Arped, 02.07.2013, 12:59:01

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Misza Korab-Kaku, 01.07.2013, 00:24:25
    Za z powodu "fajności" tej opcji, przeciw z powodu obaw o nadmierny dodruk = wstrzymuję się

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 01.07.2013, 11:12:07
  2. Jurand Swarzewski, 02.07.2013, 09:55:13