Sejm Księstwa Sarmacji
Traktat o przyjaźni i wzajemnym szacunku między Królestwem Surmeńskim, a Księstwem Sarmacji
od 21.02.2015 r. (13:59:13) do 22.02.2015 r. (13:45:37)
Treść głosowania

Traktat o przyjaźni i wzajemnym szacunku między Królestwem Surmeńskim, a Księstwem Sarmacji
podpisany w Kaharonei dnia XX lutego 2015 roku
Wysokie Układające się Strony:

JE Konstantinos Mikisigos, Archont Królestwa Surmeńskiego w imieniu własnym i Królestwa Surmeńskiego oraz
JKM Tomasz Ivo Hugo, w imieniu własnym i Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu,

- pragnąc pogłębić przyjaźń między obu Państwami i Narodami oraz umocnić łączące je więzy polityczne i kulturalne,
- potwierdzając przywiązanie do idei przyjaźni i sprawiedliwości,
- zmierzając do pogłębienia stosunków dwustronnych i do nadania im jakościowo nowego wymiaru,
- wyrażając przekonanie, że rozwój bezpośrednich kontaktów między państwami i ich obywatelami przyczynia się zasadniczo do zwiększonej aktywności społecznej, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1.

Księstwo Sarmacji i Królestwo Surmeńskie będą pogłębiać i umacniać współpracę opartą na zasadach przyjaźni, zaufania i wzajemnego szacunku między obu Narodami.

Artykuł 2.

Księstwo Sarmacji przyznaje Królestwu Surmeńskiemu i Królowi Surmenii ochronę prawną czci i dobrego imienia równą z ochroną Księstwa Sarmacji i Księcia Sarmacji, a Królestwo Surmeńskie przyznaje Księstwu Sarmacji i Księciu Sarmacji ochronę prawną czci i dobrego imienia równą z ochroną Królestwa Surmeńskiego i Króla Surmenii.

Artykuł 3.

Księstwo Sarmacji zezwala arystokratom Królestwa Surmeńskiego, a Królestwo Surmeńskie arystokratom i szlachcicom Księstwa Sarmacji, na publiczne posługiwanie się macierzystymi tytułami arystokratycznymi i szlacheckimi. Dla celów protokolarnych, poniższe tytuły będą uznawane za sobie równoważne:

(tytuły sarmackie - tytuły surmeńskie)
książę Sarmacji, król Baridasu - król Surmenii
książę-senior - król-senior
książę Baridasu - wicekról, książę
diuk, markiz - diuk
hrabia, wicehrabia - hrabia
baron, baronet - baron
kawaler - kawaler

Artykuł 4.

Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Umowa utraci moc po upływie czternastu dni od dnia wypowiedzenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 21.02.2015, 14:53:21
  2. Krzysztof St. M. Kwazi, 21.02.2015, 14:54:49
  3. Vladimir ik Lihtenštán, 21.02.2015, 15:10:46
  4. Alfred, 21.02.2015, 18:51:52
  5. Wojciech Wiśnicki, 21.02.2015, 19:34:49

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW