Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o głosach ważonych w wyborach i referendach
od 16.02.2015 r. (17:36:42) do 18.02.2015 r. (13:32:28)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o głosach ważonych w wyborach i referendach

Art. 1.
Art. 8 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („Głos o sile 6 przysługuje obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, zwanemu dalej «aktywnym obywatelem»)” otrzymuje brzmienie „Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile:
 1. 6, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych,
 2. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 5 wsi lennych,
 3. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał od 6 do 8 wsi lennych,
 4. 9, jeżeli w tym okresie otrzymał od 9 do 11 wsi lennych,
 5. 10, jeżeli w tym okresie otrzymał od 12 do 14 wsi lennych,
 6. 11, jeżeli w tym okresie otrzymał od 15 do 17 wsi lennych,
 7. 12, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 18 wsi lennych lub jest Księciem.
Art. 2.
 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Okres, o którym mowa w art. 1, liczy się od dnia 18 listopada 2014 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Avril von Levengothon, 16.02.2015, 20:07:54
 2. Karolina Aleksandra, 16.02.2015, 20:34:03
 3. Helwetyk Romański, 17.02.2015, 09:02:55
 4. Wojciech Wiśnicki, 17.02.2015, 09:20:30
 5. Krzysztof Kura, 17.02.2015, 16:17:16
 6. Vladimir ik Lihtenštán, 17.02.2015, 16:19:25

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Krzysztof St. M. Kwazi, 17.02.2015, 13:47:45