Sejm Księstwa Sarmacji
UK o zmianie zasad wydawania rozporządzeń
od 16.02.2015 r. (17:34:55) do 18.02.2015 r. (13:36:29)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o zmianie zasad wydawania rozporządzeń

Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. Dodaje się art. 30 ust. 3 w brzmieniu „Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem”;
 2. W art. 26 ust. 1 pkt 2 skreśla się słowo „Kanclerza”;
 3. Skreśla się art. 33 ust. 2;
 4. Dodaje się art. 33a o tytule „Rozporządzenia”, w brzmieniu:
  1. Rada Ministrów wydaje rozporządzenia.
  2. Kanclerz, ministrowie i organy określone ustawą wydają rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Karolina Aleksandra, 16.02.2015, 20:33:54
 2. Helwetyk Romański, 17.02.2015, 09:03:03
 3. Wojciech Wiśnicki, 17.02.2015, 09:21:38
 4. Krzysztof St. M. Kwazi, 17.02.2015, 13:47:03
 5. Krzysztof Kura, 17.02.2015, 16:19:05
 6. Vladimir ik Lihtenštán, 17.02.2015, 16:19:46

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Avril von Levengothon, 16.02.2015, 20:08:06