Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka nr 2 — UK o mandacie poselskim dla nowych
od 16.02.2015 r. (17:32:47) do 19.02.2015 r. (17:32:47)
Treść głosowania

W art. 1 skreśla się pkty 2 i 3, pkt 1 staje się treścią art. 1. Skreśla się art. 2, numerację artykułów zmienia się odpowiednio.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 16.02.2015, 21:12:26

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Krzysztof Kura, 17.02.2015, 16:19:36
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 17.02.2015, 16:21:11

Głosy PRZECIW

  1. Helwetyk Romański, 17.02.2015, 11:17:19
    Ta poprawka wykracza poza przedmiotowy zakres projektu. Jeżeli przedmiotem przedłożenia jest „mandat poselski dla nowych obywateli”, trudno żeby projekt po „poprawce” zupełnie go nie dotyczył. Uprzejmie proszę o zakończenie procedowania w tym zakresie.
  2. Krzysztof St. M. Kwazi, 17.02.2015, 13:49:46