Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka nr 1 — UK o mandacie poselskim dla nowych
od 16.02.2015 r. (17:32:30) do 19.02.2015 r. (17:32:30)
Treść głosowania

Art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Art. 15 ust. 1 („Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu”) otrzymuje brzmienie „Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od pięciu i nie większej od dwunastu”;

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 17.02.2015, 13:18:18
  2. Krzysztof St. M. Kwazi, 17.02.2015, 13:48:16
  3. Vladimir ik Lihtenštán, 17.02.2015, 16:20:48

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Helwetyk Romański, 17.02.2015, 11:17:51

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 16.02.2015, 21:12:36
  2. Krzysztof Kura, 17.02.2015, 16:19:52