Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka nr 2 — UK o reformie ustroju politycznego
od 04.02.2015 r. (23:50:32) do 07.02.2015 r. (23:50:32)
Treść głosowania

Dodanie odpowiednich podpunktów, w brzmieniu:
(1) „W art. 26 ust. 1 pkt 2 skreśla się słowo «Kanclerza»”;
(2) „Skreśla się art. 33 ust. 2”;
(3) „Dodaje się art. 33a o tytule «Rozporządzenia», w brzmieniu: „1. Rada Ministrów wydaje rozporządzenia. 2. Kanclerz, ministrowie i organy określone ustawą wydają rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 05.02.2015, 08:47:59
    Uzupełnienie reformy, polecam
  2. Krzysztof Kura, 05.02.2015, 15:07:27
  3. Karolina Aleksandra, 05.02.2015, 15:58:27
  4. Krzysztof St. M. Kwazi, 06.02.2015, 17:38:55

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 05.02.2015, 15:30:17

Głosy PRZECIW