Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka nr 1 — UK o reformie ustroju politycznego
od 04.02.2015 r. (23:49:54) do 07.02.2015 r. (23:49:54)
Treść głosowania

Zastąpienie art. 1 pkt 2–6 nowym pkt 2, w brzmieniu „Dodaje się art. 30 ust. 3 w brzmieniu: «Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem»”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 05.02.2015, 08:47:46
    Zgrabniej. :)
  2. Krzysztof Kura, 05.02.2015, 15:08:12
  3. Karolina Aleksandra, 05.02.2015, 15:58:08
  4. Wojciech Wiśnicki, 06.02.2015, 11:24:41

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 05.02.2015, 07:16:56
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 05.02.2015, 15:29:19
  3. Krzysztof St. M. Kwazi, 06.02.2015, 17:36:41

Głosy PRZECIW