Sejm Księstwa Sarmacji
Uchwała w sprawie uczczenia rocznicy Wandejskiego Czerwca — II poprawka posła Koraba-Kaku
od 18.06.2013 r. (21:38:49) do 19.06.2013 r. (22:16:27)
Treść głosowania

[…] postanawia o:
— pełnym zrehabilitowaniu i uznaniu zasług osób represjonowanych w tym okresie;
— uczczeniu pamięci ofiar Wandejskiego Czerwca minutą ciszy;
— wyrażeniu dezaprobaty dla działań władz oraz innych formalnych i nieformalnych grup oraz organizacji w czerwcu 2007 roku oraz w okresie poprzedzającym, których celem było dążenie bezpośrednio lub pośrednio do eskalacji konfliktów, rozpadu Unii między Księstwem Sarmacji a Mandragoratem Wandystanu oraz zaognianie wewnątrzsarmackich relacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 18.06.2013, 21:48:58
  2. Karolina Aleksandra, 30.11.-0001, 00:00:00
  3. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 19.06.2013, 08:36:17

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 18.06.2013, 21:55:34
  2. Jurand Swarzewski, 19.06.2013, 09:25:05
  3. Markus Arped, 19.06.2013, 22:10:38

Głosy PRZECIW

  1. Fryderyk von Hohenzollern, 19.06.2013, 17:38:01
    Ta jak wcześniej powiedziałem Wysoka Izba, nie jest miejscem na rozpatrywanie tak drażliwych spraw. Tym powinni zająć się w pierwszej kolejności historycy, publicyści, oraz sąd najwyższy - dlatego głosuje przeciw przedstawionej poprawce.