Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Konstytucyjna o korekcie przepisów dotyczących immunitetu Jego Książęcej Mości
od 02.02.2015 r. (00:19:56) do 03.02.2015 r. (21:36:48)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o korekcie przepisów dotyczących immunitetu
Jego Książęcej Mości


Art. 1.
Art. 14a ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Sprawowanie władzy książęcej ulega zawieszeniu od chwili podjęcia przez Sejm uchwały, o której mowa w ust. 1, do chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku uniewinniającego lub rozstrzygnięcia przez Sejm w przedmiocie opróżnienia tronu książęcego; przepis art. 13 stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie „Sprawowanie władzy książęcej ulega zawieszeniu od chwili podjęcia przez Sejm uchwały, o której mowa w ust. 1, do chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku, którego skutkiem nie jest wystąpienie określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu, lub rozstrzygnięcia przez Sejm w przedmiocie opróżnienia tronu książęcego; przepis art. 13 stosuje się odpowiednio”;
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.[/quote]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 02.02.2015, 00:20:33
  2. Helwetyk Romański, 02.02.2015, 01:47:07
  3. Krzysztof St. M. Kwazi, 02.02.2015, 09:30:07
  4. Vladimir ik Lihtenštán, 02.02.2015, 11:09:33
  5. Krzysztof Kura, 02.02.2015, 20:53:11
  6. Avril von Levengothon, 03.02.2015, 20:38:06
  7. Wojciech Wiśnicki, 03.02.2015, 21:00:52

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW