Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka nr 6 — UK o reformie ustroju politycznego
od 01.02.2015 r. (16:10:59) do 03.02.2015 r. (17:16:13)
Treść głosowania

Art. 9 ust. 4 zd. 1 („Nadanie obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej skutkuje dodaniem obywatela do listy wyborczej z głosem o sile 1.”) otrzymuje brzmienie:
Nadanie obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej nie skutkuje dodaniem obywatela do listy wyborczej

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 01.02.2015, 16:12:06
  2. Avril von Levengothon, 01.02.2015, 21:39:11
  3. Wojciech Wiśnicki, 03.02.2015, 00:06:36

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Helwetyk Romański, 01.02.2015, 16:12:57
    Nie można pozbawić obywatela prawa głosowania w wyborach
  2. Krzysztof St. M. Kwazi, 01.02.2015, 17:18:36
  3. Vladimir ik Lihtenštán, 01.02.2015, 18:01:41
  4. Krzysztof Kura, 02.02.2015, 20:51:17