Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie o aktach niewymagających publikacji w DP
od 25.01.2015 r. (00:04:07) do 28.01.2015 r. (00:04:07)
Treść głosowania

Rozporządzenie Kanclerza
o aktach prawnych niepodlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji
Art. 1.
Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają:
 1. Decyzje w sprawie zwrotu podatku od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji,
 2. Uchwały w sprawie wsparcia budżetu Księcia,
 3. Decyzje lub uchwały w sprawie przyznania dotacji,
 4. Decyzje lub uchwały w sprawie nagród państwowych,
 5. Decyzje lub uchwały w sprawie nagród dla agencji prasowych,
 6. Decyzje w sprawie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy państwowych,
 7. Uchwały w sprawie wpłat na Fundusz Pracy,
 8. Uchwały Książęcej Komisji Wyborczej,
 9. Samorządowe uchwały i decyzje w sprawach podatków i opłat, wynagrodzeń, zasiłków, nagród pieniężnych i innych sprawach majątkowych, chyba że przepisy prawa samorządu terytorialnego stanowią inaczej.
Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Karolina Aleksandra, 25.01.2015, 00:04:16
 2. Helwetyk Romański, 25.01.2015, 10:57:28
 3. Avril von Levengothon, 25.01.2015, 13:50:21

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Krzysztof St. M. Kwazi, 25.01.2015, 00:09:12
 2. Vladimir ik Lihtenštán, 25.01.2015, 08:34:32

Głosy PRZECIW