Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o prawie aktywnych obywateli do wypowiedzi w Sejmie
od 15.01.2015 r. (00:49:57) do 15.01.2015 r. (11:15:39)
Treść głosowania

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulaminie Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Art. 4 ust. 5 („W debacie nad projektem mogą brać udział w szczególności Książę, posłowie, aktywni arystokraci, członkowie Rady Ministrów, członkowie Naczelnej Izby Architektury, przedstawiciele prowincji oraz wnioskodawca”) otrzymuje brzmienie „W debacie nad projektem mogą brać udział obywatele aktywni w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim”;
2) Skreśla się art. 6a („Aktywnymi arystokratami są książęta-seniorzy, diukowie, markizowie i hrabiowie będący aktywnymi obywatelami w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 15.01.2015, 00:50:07
    Ba.
  2. Wojciech Wiśnicki, 15.01.2015, 01:06:43
  3. Karolina Aleksandra, 15.01.2015, 01:16:40
  4. Vladimir ik Lihtenštán, 15.01.2015, 05:34:34
  5. Calisto Norvegicus-Chojnacka, 15.01.2015, 06:42:24
  6. Avril von Levengothon, 15.01.2015, 07:25:33
  7. Krzysztof St. M. Kwazi, 15.01.2015, 11:10:37

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW