Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o bezpłatnej zmianie nazwisk
od 09.01.2015 r. (10:29:49) do 10.01.2015 r. (20:26:29)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o bezpłatnej zmianie nazwisk

Art. 1.

Art. 3 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. („Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów; przepisu nie stosuje się do zmiany danych w profilu instytucji bez możliwości publikacji”) otrzymuje brzmienie „Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów; przepisu nie stosuje się do zmiany danych w profilu instytucji bez możliwości publikacji oraz do zmiany danych w profilu mieszkańca, w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 09.01.2015, 10:34:00
  2. Wojciech Wiśnicki, 09.01.2015, 11:43:58
  3. Vladimir ik Lihtenštán, 09.01.2015, 14:45:30
  4. Karolina Aleksandra, 09.01.2015, 17:20:54
  5. Krzysztof St. M. Kwazi, 09.01.2015, 19:03:13
  6. Calisto Norvegicus-Chojnacka, 09.01.2015, 21:01:13
  7. Avril von Levengothon, 10.01.2015, 14:04:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW