Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o Dzienniku Praw
od 09.01.2015 r. (10:29:23) do 10.01.2015 r. (20:26:35)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Art. 1 Ustawy Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji z dnia 31 marca 2005 r. („(1) Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają: 1) akty normatywne, 2) postanowienia i decyzje oraz uchwały Sejmu. (2) Nieopublikowane akty prawne, o których mowa w ust. 1, są nieważne, chyba że ustawa lub rozporządzenie stanowi inaczej”) otrzymuje brzmienie:

1. Obowiązkowi publikacji, chyba że ustawa lub rozporządzenie stanowi inaczej, w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają:
1) akty normatywne,
2) postanowienia i decyzje oraz uchwały Sejmu.
2. Nieopublikowane akty prawne, o których mowa w ust. 1, są nieważne.
3. Rozporządzenie może znosić obowiązek publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji także postanowień i decyzji wydanych na podstawie ustawy lub prawa samorządu terytorialnego.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 09.01.2015, 10:33:57
  2. Wojciech Wiśnicki, 09.01.2015, 11:41:33
  3. Vladimir ik Lihtenštán, 09.01.2015, 16:17:58
  4. Karolina Aleksandra, 09.01.2015, 17:20:15
  5. Calisto Norvegicus-Chojnacka, 09.01.2015, 21:00:23
  6. Krzysztof St. M. Kwazi, 09.01.2015, 21:45:20
  7. Avril von Levengothon, 10.01.2015, 14:04:56

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW