Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ustawy o prefektach
od 04.01.2015 r. (22:24:56) do 05.01.2015 r. (10:22:14)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ..........
o nowelizacji ustawy o prefektach.

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]
Art. 9 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie:
"Cudzoziemcem jest każdy, kto:
1. nigdy nie posiadał obywatelstwa sarmackiego,
2. zrzekł się lub został pozbawiony obywatelstwa sarmackiego, a posiada obywatelstwo państwa obcego, w tym nie uznawanego przez Księstwo Sarmacji".

Art. 2. [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Krzysztof St. M. Kwazi, 04.01.2015, 23:40:24
 2. Vladimir ik Lihtenštán, 05.01.2015, 09:40:36

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Helwetyk Romański, 04.01.2015, 22:26:23
  Do Sejmu trafi koalicyjny, zasugerowany w trakcie debaty przez JKW Daniela Łukasza, projekt przewidujący możliwość odwołań do Sejmu od decyzji o wydaleniu, mądrzejszy niż nieprzemyślane pozostawianie furtek dla trolli
 2. Wojciech Wiśnicki, 04.01.2015, 22:28:50
  Z uwzględnieniem komentarza HR.
 3. Calisto Norvegicus-Chojnacka, 04.01.2015, 22:31:32
 4. Avril von Levengothon, 04.01.2015, 22:39:57
 5. Karolina Aleksandra, 04.01.2015, 22:56:49
  Jako rzecze HR. Mam mieszane uczucia, ale ścieżka odwoławcza powinna styknąć.