Sejm Księstwa Sarmacji
Asesor Trybunału Koronnego: JKW Daniel Łukasz
od 28.12.2014 r. (16:13:29) do 28.12.2014 r. (22:51:00)
Treść głosowania

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 28.12.2014, 16:14:14
  2. Krzysztof St. M. Kwazi, 28.12.2014, 16:22:13
  3. Karolina Aleksandra, 28.12.2014, 16:25:20
  4. Avril von Levengothon, 28.12.2014, 16:56:06
  5. Vladimir ik Lihtenštán, 28.12.2014, 17:27:22
  6. Calisto Norvegicus-Chojnacka, 28.12.2014, 17:39:02

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW