Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o tymczasowych zasadach finansowania sprzedaży pracy
od 11.05.2014 r. (14:59:42) do 12.05.2014 r. (13:56:14)
Treść głosowania

Cytuję:
Art. 1.
 1. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, dokonać emisji liberta w celu finansowania sprzedaży pracy.
 2. Emisja liberta nie może przekroczyć kwoty obliczonej według wzoru E = W * 200, gdzie „E” jest maksymalną kwotą emisji, a W jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywateli sarmackich w miejscach, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w okresie 7 dni poprzedzających podjęcie uchwały.
 3. Uchwała może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia podjęcia poprzedniej uchwały.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i utraci moc z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 11.05.2014, 15:00:09
 2. Henryk Leszczyński, 11.05.2014, 15:04:46
 3. Mikołaj Torped, 12.05.2014, 10:08:16
  Ad vocem Rihannam: Propozycja LM również polegała na dodruku, z tą różnicą, że projekt nad którym głosujemy określa maksymalną kwotę emisji.
 4. Krzysztof Czuguł-Chan, 12.05.2014, 13:40:45

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 11.05.2014, 15:07:25
  Same dodruki.
 2. Avril von Levengothon, 11.05.2014, 15:15:04
 3. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 11.05.2014, 16:47:57