Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zwiększeniu podatku od nieobecności
od 11.05.2014 r. (14:58:20) do 12.05.2014 r. (13:56:20)
Treść głosowania

Cytuję:
Art. 1.
W załączniku nr II („Podatki”) do Ustawy o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:
  1. Skreśla się punkt 1 („Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od braku zakupu posiłku w kantynie miejskiej w okresie ostatnich 30 dni, w wysokości 1% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach mieszkańca oraz stanowiących jego własność instytucji, stanowiący dochód Rady Ministrów”);
  2. Punkt 2 („Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach mieszkańca oraz stanowiących jego własność instytucji, stanowiący dochód Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 18% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach mieszkańca oraz stanowiących jego własność instytucji, stanowiący dochód Rady Ministrów”.
Art. 2.
W Ustawie o finansach publicznych dodaje się art. 12a o tytule „Zwrot podatku”, w brzmieniu „Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 120 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji (p. 2 załącznika II)”.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 11.05.2014, 14:58:29
  2. Henryk Leszczyński, 11.05.2014, 15:04:27
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 11.05.2014, 15:07:39
  4. Avril von Levengothon, 11.05.2014, 15:14:50
  5. Aleksander Damian Chojnacki, 11.05.2014, 16:47:40
  6. Mikołaj Torped, 12.05.2014, 10:07:57
  7. Krzysztof Czuguł-Chan, 12.05.2014, 13:40:52

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW