Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa „urlopowa”
od 11.05.2014 r. (14:47:32) do 11.05.2014 r. (15:14:40)
Treść głosowania

W art. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Funkcjonariusz publiczny może, nie wcześniej niż po upływie liczby dni równej liczbie dni poprzedniego urlopu, zawiadomić Kanclerza — w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego — o urlopie trwającym do 21 dni; urlop kończy się z dniem wskazanym w zawiadomieniu lub z chwilą wypowiedzi w miejscu, o którym mowa w ust. 1. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli funkcjonariusz w okresie ostatnich 30 dni zamieścił w miejscu, o którym mowa w ust. 1, wypowiedzi w liczbie proporcjonalnej do liczby dni, w trakcie których nie trwał jego urlop”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 11.05.2014, 14:47:40
  2. Mikołaj Torped, 11.05.2014, 14:53:41
  3. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 11.05.2014, 14:58:21
  4. Krzysztof Czuguł-Chan, 11.05.2014, 14:58:49
  5. Henryk Leszczyński, 11.05.2014, 15:02:04
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 11.05.2014, 15:08:25
  7. Avril von Levengothon, 11.05.2014, 15:14:18

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW