Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka do Ustawy o tymczasowych zasadach finansowania sprzedaży pracy
od 11.05.2014 r. (12:11:03) do 11.05.2014 r. (14:58:46)
Treść głosowania

Jest:
Emisja liberta nie może przekroczyć kwoty obliczonej według wzoru E = W * 200, gdzie „E” jest maksymalną kwotą emisji, a W jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywateli sarmackich w miejscach, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w okresie 7 dni poprzedzających podjęcie uchwały.

Poprawka:
Emisja liberta nie może przekroczyć kwoty obliczonej według wzoru E = W * 100, gdzie „E” jest maksymalną kwotą emisji, a W jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywateli sarmackich w miejscach, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w okresie 7 dni poprzedzających podjęcie uchwały.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 11.05.2014, 13:06:09

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Helwetyk Romański, 11.05.2014, 12:13:28
    Zbyt niska kwota maksymalna, po prostu.
  2. Krzysztof Czuguł-Chan, 11.05.2014, 12:44:50
  3. Mikołaj Torped, 11.05.2014, 14:26:27
    ZAMAO.
  4. Henryk Leszczyński, 11.05.2014, 14:34:57