Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o emisji liberta w celu sfinansowania uroczystości rocznicowych
od 11.05.2014 r. (12:09:39) do 11.05.2014 r. (15:08:24)
Treść głosowania

Art. 1.

Dokonuje się emisji 500 000 lt na rachunek Rady Ministrów w celu sfinansowania uroczystości 12. rocznicy powstania Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia uroczystości Kanclerz przedstawia Sejmowi sprawozdanie z wykorzystania wyemitowanych środków pieniężnych; środki niewykorzystane podlegają likwidacji w drodze decyzji Kanclerza.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 11.05.2014, 12:13:00
  2. Krzysztof Czuguł-Chan, 11.05.2014, 12:42:43
  3. Avril von Levengothon, 11.05.2014, 13:06:20
  4. Mikołaj Torped, 11.05.2014, 14:22:04
  5. Henryk Leszczyński, 11.05.2014, 14:32:54
  6. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 11.05.2014, 15:01:31

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 11.05.2014, 15:07:58

Głosy PRZECIW