Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o lokalnych wymogach aktywności (wariant A)
od 10.05.2014 r. (22:16:47) do 11.05.2014 r. (14:54:59)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1. W art. 5 ustawy o obywatelstwie sarmackim po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

"2a. Upoważnia się Prowincje do wydawania miejscowych przepisów o aktywności, mających zastosowanie wobec funkcjonariuszy publicznych Prowincji. Przepisy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą całkowicie znosić wymogu aktywności."

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 10.05.2014, 22:49:48

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 11.05.2014, 13:08:17

Głosy PRZECIW

  1. Helwetyk Romański, 10.05.2014, 22:22:16
    Uwzględnianie lokalnej (a niepublicznej) aktywności, można zrealizować, nie zaburzając czytelności regulacji (cztery reżimy prawne to w tym przypadku klasyczny overkill). Abstrahując od tego, że ustawa w zaproponowanym brzmieniu wydaje się przedwczesna. Jeżeli krytycy obowiązujących regulacji nie są w stanie przyznać, że przyczyniły się one choć trochę do ożywienia aktywności lokalnej, to już na pewno powinni zgodzić się, że w świetle statystyk — przynajmniej im nie zaszkodziły. :-)
  2. Mikołaj Torped, 10.05.2014, 22:47:59
  3. Krzysztof Czuguł-Chan, 11.05.2014, 01:03:25
  4. Henryk Leszczyński, 11.05.2014, 14:31:22