Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zniesieniu wymogu aktywności wobec namiestników (wariant B)
od 10.05.2014 r. (22:16:15) do 11.05.2014 r. (14:44:38)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1. W art. 5 ust. 2 ustawy o obywatelstwie sarmackim otrzymuje brzmienie:
"2. Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji publicznych. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się do Księcia oraz osób, o których mowa w art. 41 ust. 2 Konstytucji Konstytucji Księstwa Sarmacji."

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komentarz: Podkreśliłem zmianę brzmienia obecnie obowiązującego przepisu. Powołany przepis Konstytucji stanowi, że „akt zasadniczy określa organ władzy publicznej, który reprezentuje prowincję na zewnątrz”. W Baridasie jest to Wicekról (prawdopodobnie); w Gellonii i Starosarmacji — Premier, w Sclavinii — dwaj konsulowie, w Teutonii — Regent. Czyli namiestnicy. :-)

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 10.05.2014, 22:51:08
 2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 10.05.2014, 22:52:26

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Avril von Levengothon, 11.05.2014, 13:09:26

Głosy PRZECIW

 1. Helwetyk Romański, 10.05.2014, 22:18:37
  Namiestnicy, jeżeli cokolwiek, powinni być turboaktywni.
 2. Mikołaj Torped, 10.05.2014, 22:49:35
  Ryba psuje się od głowy. Aktywny namiestnik to aktywny samorząd
 3. Krzysztof Czuguł-Chan, 11.05.2014, 01:03:59
 4. Henryk Leszczyński, 11.05.2014, 14:32:05