Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka do ustawy „urlopowej”
od 10.05.2014 r. (22:06:38) do 11.05.2014 r. (14:45:54)
Treść głosowania

Jest
Funkcjonariusz publiczny może, nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia poprzedniego zawiadomienia, zawiadomić Kanclerza […] o urlopie […]

Poprawka
Funkcjonariusz publiczny może, nie wcześniej niż po upływie liczby dni równej liczbie dni poprzedniego urlopu, zawiadomić Kanclerza […] o urlopie […]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 10.05.2014, 22:08:07
    Ale to takie „słabe” za. Samą ustawę urlopową popieram, swoją poprawkę uważam za średnio istotną dla całości projektu.
  2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 10.05.2014, 22:47:53
  3. Mikołaj Torped, 10.05.2014, 23:02:39
  4. Avril von Levengothon, 11.05.2014, 13:09:55
  5. Henryk Leszczyński, 11.05.2014, 14:29:27

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Krzysztof Czuguł-Chan, 11.05.2014, 01:06:11

Głosy PRZECIW