Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym
od 07.05.2014 r. (20:26:22) do 08.05.2014 r. (08:43:53)
Treść głosowania

Art. 1.

Art. 2 ust. 2 zd. 2 Ustawy o Trybunale Koronnym („Swoją kandydaturę może zgłosić każdy aktywny obywatel Księstwa Sarmacji, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo”) otrzymuje brzmienie „Swoją kandydaturę może zgłosić niezasiadający w Sejmie aktywny obywatel, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 07.05.2014, 20:26:47
  2. Avril von Levengothon, 07.05.2014, 20:30:17
  3. Henryk Leszczyński, 07.05.2014, 20:42:48
  4. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 07.05.2014, 20:54:39
  5. Mikołaj Torped, 07.05.2014, 22:38:19
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.05.2014, 23:19:06
  7. Krzysztof Czuguł-Chan, 07.05.2014, 23:45:19

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW