Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o uregulowaniu następstw zakończenia unii z Wandystanem
od 04.05.2014 r. (23:11:51) do 04.05.2014 r. (23:35:01)
Treść głosowania

Art. 1.[/b]
W związku z utratą mocy przez Traktat Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu:
 1. z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji usuwa się Mandragorat Wandystanu oraz Genosse-Wanda-Stadt; ich mieszkańcom nie określa się miejsca zamieszkania;
 2. z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji usuwa się instytucje stanowiące własność Mandragoratu Wandystanu; opublikowane w nich materiały przenosi się do Parku Stołecznego;
 3. likwiduje się środki pieniężne zabezpieczone Postanowieniem Prefekta Generalnego w sprawie zamrożenia majątku z dnia 4 maja 2014 r.;
 4. zamyka się oraz dokonuje archiwizacji działu „Mandragorat Wandystanu” wraz ze znajdującymi się w nim poddziałami na Forum Centralnym;
 5. zamyka się oraz dokonuje archiwizacji kategorii „Mandragorat Wandystanu” wraz ze znajdującymi się w niej podkategoriami w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji;
 6. z serwisu internetowego Księstwa Sarmacji oraz innych państwowych serwisów internetowych usuwa się odsyłacze do Mandragoratu Wandystanu;
 7. z pełnego tytułu Jego Książęcej Mości usuwa się tytuł „suwerena Wandystanu”.
Art. 2.
 1. Po upływie trzech dni od dnia wejścia ustawy w życie obywatelstwo sarmackie tracą niżej wymienieni sygnatariusze deklaracji niepodległości Mandragoratu Wandystanu:
  1. Alojzy Pupka-Bumbum (A3525),
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki (A3163),
  3. Leszek Karakachanow Sr (A5889),
  4. Michał Michaelus (A1806),
  5. Akademik Tradycja Wileńska (AF181),
  6. Kim Ciąg Sut (AF310),
  7. Defloriusz Dyman Wander (A0441).
 2. Przepis ust. 1 nie stoi na przeszkodzie złożeniu wniosku o nadanie obywatelstwa sarmackiego niezwłocznie po wejściu ustawy w życie.
 3. Nie odracza się wydania postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego osobie, o której mowa w ust. 1, do czasu zakończenia głosowania w referendach zarządzonych w chwili wejścia ustawy w życie.
Art. 3.
Art. 4 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych („Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,08 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli”) otrzymuje brzmienie „Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,1 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli”.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Henryk Leszczyński, 04.05.2014, 23:14:18
 2. Helwetyk Romański, 04.05.2014, 23:14:39
 3. Avril von Levengothon, 04.05.2014, 23:17:19
 4. Aleksander Damian Chojnacki, 04.05.2014, 23:17:59
 5. Mikołaj Torped, 04.05.2014, 23:34:08
 6. Krzysztof Czuguł-Chan, 04.05.2014, 23:34:27

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 04.05.2014, 23:17:26
  Po jednym dniu przystępujemy do głosowania nad całością. Powtarzałam - nie jest to naglące. Na dodatek wszystko w ostatnich godzinach dzieje się pod wpływem złych emocji.