Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o uregulowaniu następstw zakończenia unii - Poprawka 1
od 04.05.2014 r. (18:34:57) do 04.05.2014 r. (23:09:43)
Treść głosowania

Zmiana z:
Niżej wymienieni obywatele sarmaccy zachowują obywatelstwo w przypadku złożenia stosownej deklaracji na ręce Jego Książęcej Mości, w terminie 7 dni od dnia wejścia ustawy w życie:
Alojzy Pupka-Bumbum (A3525),
Prezerwatyw Tradycja Radziecki (A3163),
Leszek Karakachanow Sr (A5889),
Michał Michaelus (A1806),
Akademik Tradycja Wileńska (AF181),
Kim Ciąg Sut (AF310),
Defloriusz Dyman Wander (A0441).

Na:
1. Po upływie trzech dni od dnia wejścia ustawy w życie obywatelstwo sarmackie tracą niżej wymienieni sygnatariusze deklaracji niepodległości Mandragoratu Wandystanu:
Alojzy Pupka-Bumbum (A3525),
Prezerwatyw Tradycja Radziecki (A3163),
Leszek Karakachanow Sr (A5889),
Michał Michaelus (A1806),
Akademik Tradycja Wileńska (AF181),
Kim Ciąg Sut (AF310),
Defloriusz Dyman Wander (A0441).
2. Przepis ust. 1 nie stoi na przeszkodzie złożeniu wniosku o nadanie obywatelstwa sarmackiego niezwłocznie po wejściu ustawy w życie.
3. Nie odracza się wydania postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego osobie, o której mowa w ust. 1, do czasu zakończenia głosowania w referendach zarządzonych w chwili wejścia ustawy w życie

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 04.05.2014, 18:37:20
  2. Mikołaj Torped, 04.05.2014, 18:38:57
  3. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 04.05.2014, 18:41:17
  4. Henryk Leszczyński, 04.05.2014, 23:09:28

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 04.05.2014, 18:38:57

Głosy PRZECIW

  1. Helwetyk Romański, 04.05.2014, 19:45:37
  2. Krzysztof Czuguł-Chan, 04.05.2014, 20:08:56