Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór hr. Arpeda na funkcję senatora
od 02.05.2014 r. (19:09:32) do 03.05.2014 r. (20:30:46)
Treść głosowania

Sejm wybiera Markusa hr. Arpeda na funkcję senatora. (Przypominam, że wybór następuje na 6 miesięcy, kwalifikowaną większością 2/3 głosów; tak, pamiętam o nowelizacji ustawy - ale dla porządku, w tej kolejności :))

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Henryk Leszczyński, 02.05.2014, 19:14:30
  2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 02.05.2014, 19:31:44
  3. Krzysztof Czuguł-Chan, 02.05.2014, 20:46:56
  4. Mikołaj Torped, 03.05.2014, 20:21:45

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 02.05.2014, 19:48:58
  2. Avril von Levengothon, 03.05.2014, 20:11:02

Głosy PRZECIW