Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór v-hr. Chojnackiego na funkcję senatora
od 01.05.2014 r. (19:51:58) do 01.05.2014 r. (22:34:00)
Treść głosowania

Sejm wybiera Ignacego v-hr. Chojnackiego na funkcję senatora. (Przypominam, że wybór następuje na 6 miesięcy, kwalifikowaną większością 2/3 głosów)

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 01.05.2014, 19:52:05
  2. Mikołaj Torped, 01.05.2014, 19:56:19
  3. Krzysztof Czuguł-Chan, 01.05.2014, 20:03:32
    A w świetle nowelizacji nie przypadkiem 4 miesięcy? Daję tu v-hr. Chojnackiemu duży kredyt zaufania, biorąc po uwagę jego skłonności do znikania.
  4. Avril von Levengothon, 01.05.2014, 21:29:32
  5. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 01.05.2014, 21:51:25

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 01.05.2014, 21:14:09
    Ryzyko zniknięcia.