Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy o Senacie
od 29.04.2014 r. (21:01:04) do 01.05.2014 r. (12:28:54)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy o Senacie


Art. 1.

1. Zmienia się tytuł ustawy z "Ustawa Sejmu nr 210 o Senacie" na "Ustawa Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym".

2. Występujące, w odpowiednich przypadkach, słowo "Senat", zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, zwrotem "Trybunał Koronny".

3. Występujące, w odpowiednich przypadkach, słowo "senator", zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, słowem "asesor".

4. W art. 2.:
....1. Ust. 1. otrzymuje brzmienie: "Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów".
....2. Ust. 2. otrzymuje brzmienie: "Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza wybór na wakującą funkcję asesora. Swoją kandydaturę może zgłosić każdy aktywny obywatel Księstwa Sarmacji, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo."

Art. 2.

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Senatorowie wybrani w dniu wejścia w życie ustawy zachowują funkcje.
3. Kadencja senatorów wybranych w dniu wejścia ustawy w życie ulega skróceniu zgodnie z przepisem art. 1., ust. 4., pkt 1.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 29.04.2014, 21:02:47
  Nie zgadzam się z argumentacją Głównego Wnioskodawcy, ale zmianę popieram. :-)
 2. Henryk Leszczyński, 29.04.2014, 23:45:03
  Grodzisk wart jest demokracji.
 3. Mikołaj Torped, 30.04.2014, 18:22:09
 4. Krzysztof Czuguł-Chan, 01.05.2014, 11:15:33
  Moje monarchofaszystowskie serduszko mnie boli, ale Senat jest chyba już zbyt wyeksploatowany jako nazwa. Poza tym przywilejów dla arystokracji trzeba szukać tam, gdzie nie będą one blokowały aktywności. A aktywność jest obecnie najwyższą wartością.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Avril von Levengothon, 29.04.2014, 21:03:09
 2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 29.04.2014, 22:14:04
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 30.04.2014, 23:50:17
  Nie skomentuje.