Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór bar. Paczenki na funkcję senatora
od 25.04.2014 r. (16:05:45) do 25.04.2014 r. (18:18:54)
Treść głosowania

Sejm wybiera Ryszarda bar. Paczenkę na funkcję senatora. (Przypominam, że wybór następuje na 6 miesięcy, kwalifikowaną większością 2/3 głosów)

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 25.04.2014, 16:07:01
  2. Henryk Leszczyński, 25.04.2014, 16:09:00
  3. Mikołaj Torped, 25.04.2014, 16:22:01
  4. Krzysztof Czuguł-Chan, 25.04.2014, 18:01:22

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.04.2014, 17:28:58
  2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 25.04.2014, 17:36:32

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 25.04.2014, 16:24:14