Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych — dodanie pkt x do załącznika nr III
od 27.06.2013 r. (01:12:29) do 27.06.2013 r. (23:25:04)
Treść głosowania

Do załącznika nr III dodaje się pkt x w brzmieniu: „Podatek od stanu konta wszystkich instytucji i osób z wyłączeniem Rady Ministrów i Księcia, naliczany każdego 10 i 20 dnia miesiąca w wysokości 1% od zgromadzonych środków w wysokości od 10 000 lt do 30 000lt, 3% od zgromadzonych środków w wysokości od 30 000 lt do 50 000 lt i 5% od zgromadzonych środków w wysokości powyżej 50 000 lt”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 27.06.2013, 08:46:19
  2. Avril von Levengothon, 27.06.2013, 11:44:55

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Fryderyk von Hohenzollern, 27.06.2013, 05:17:44
  2. Karolina Aleksandra, 27.06.2013, 12:17:26

Głosy PRZECIW

  1. Misza Korab-Kaku, 27.06.2013, 01:13:50
    Z uwagi na stosunek do takiej formy opodatkowania, z wyłączeniem osób nieaktywnych po dłuższym okresie. Nie bez znaczenia jest fakt, że podatek ten znacznie obciążyłby prowincje.
  2. Jurand Swarzewski, 27.06.2013, 18:59:59
  3. Markus Arped, 27.06.2013, 22:09:15