Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór hr. Iontza na funkcję senatora
od 25.04.2014 r. (16:05:10) do 25.04.2014 r. (18:18:22)
Treść głosowania

Sejm wybiera Mateusza hr. von Lichtensteina-Iontza na funkcję senatora. (Przypominam, że wybór następuje na 6 miesięcy, kwalifikowaną większością 2/3 głosów)

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 25.04.2014, 16:06:57
  2. Henryk Leszczyński, 25.04.2014, 16:09:59
  3. Mikołaj Torped, 25.04.2014, 16:21:34
  4. Avril von Levengothon, 25.04.2014, 16:24:35
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.04.2014, 17:29:49
  6. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 25.04.2014, 17:35:59
  7. Krzysztof Czuguł-Chan, 25.04.2014, 18:00:41

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW