Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór bar. Kawowego na funkcję senatora
od 25.04.2014 r. (16:04:37) do 25.04.2014 r. (18:18:06)
Treść głosowania

Sejm wybiera Młynka bar. Kawowego na funkcję senatora. (Przypominam, że wybór następuje na 6 miesięcy, kwalifikowaną większością 2/3 głosów)

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 25.04.2014, 16:06:50
  2. Henryk Leszczyński, 25.04.2014, 16:08:13
  3. Mikołaj Torped, 25.04.2014, 16:20:44
  4. Avril von Levengothon, 25.04.2014, 16:24:07
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.04.2014, 17:32:19
    Doświadczenie w sądownictwie utwierdza mnie w tym przekonaniu.
  6. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 25.04.2014, 17:35:41
  7. Krzysztof Czuguł-Chan, 25.04.2014, 18:00:54

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW