Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim
od 09.04.2014 r. (13:59:44) do 09.04.2014 r. (21:12:00)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1. Art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim („[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 14 dni i opublikował co najmniej 20 wypowiedzi na Forum Centralnym lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”) otrzymuje brzmienie „zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 14 dni i, jako obywatel, spełniałby kryterium określone w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 09.04.2014, 13:59:55
  2. Mikołaj Torped, 09.04.2014, 14:42:08
  3. Avril von Levengothon, 09.04.2014, 14:59:11
  4. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 09.04.2014, 15:03:28
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 09.04.2014, 15:21:44
  6. Henryk Leszczyński, 09.04.2014, 15:50:40
  7. Krzysztof Czuguł-Chan, 09.04.2014, 17:48:32

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW