Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie w sprawie emisji liberta
od 10.03.2014 r. (09:54:51) do 10.03.2014 r. (09:54:55)
Treść głosowania

Rozporządzenie Kanclerza
w sprawie emisji liberta

Art. 1.

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 200 o finansach publicznych i gospodarce z dnia 17 listopada 2013 r. dokonuje się emisji 1 000 000 libertów na rachunek Rady Ministrów (G00001).

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW