Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych — dodanie art. 8 ust. 5
od 27.06.2013 r. (01:06:59) do 27.06.2013 r. (23:24:29)
Treść głosowania

Dodaje się art. 8 ust. 5 w brzmieniu: „Dokonuje się wycofania z obiegu 200 000 lt odpowiednio po 100 000 lt z konta Rady Ministrów oraz 100 000 lt z konta Dworu Książęcego”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 27.06.2013, 01:08:03
  2. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 27.06.2013, 08:48:22
  3. Markus Arped, 27.06.2013, 22:04:02

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Fryderyk von Hohenzollern, 27.06.2013, 05:17:22
  2. Karolina Aleksandra, 27.06.2013, 12:15:41
  3. Avril von Levengothon, 27.06.2013, 17:43:10
    Niestety nie zdążyłem się spytać o co chodzi z tą poprawką.
  4. Jurand Swarzewski, 27.06.2013, 19:09:29

Głosy PRZECIW