Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Kodeksu Sprawiedliwości
od 11.02.2014 r. (00:29:58) do 14.02.2014 r. (00:29:58)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1. [Nowelizacja Konstytucji]

1. Artykuł 10. Konstytucji KS [Kompetencje i zadania Księcia] - ust. 5 ("Książę dysponuje domeną i serwerem Księstwa Sarmacji na zasadach określonych w ustawie") otrzymuje brzmienie:
"Książę dysponuje domeną i serwerami Księstwa Sarmacji oraz sprawuje nad nimi nadzór, na zasadach określonych w ustawie"
2. W artykule 42. Konstytucji KS [Kompetencje prowincji] - ust. 1 dokonuje się następujących zmian:
Punkt 1 ("zarządzania miejscem publicznym") otrzymuje brzmienie:
"zarządzania własnymi stronami internetowymi oraz miejscami publicznymi",
Punkt 7 ("ustanawiania własnych symboli i odznak") otrzymuje brzmienie:
"ustanawiania własnych symboli i odznaczeń".

Art. 2. [Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości]

1. W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dokonuje się następujących zmian:

Artykuł 40. ust. 1 pkt 5 ("zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze innym, niż serwer Księstwa Sarmacji") otrzymuje brzmienie:
"zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze nie będącym jednym z serwerów Księstwa Sarmacji, bez uprzedniej zgody Księcia".

Artykuł 49. [Nabywanie przez Koronę autorskich praw majątkowych] ("Korona nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem Książęcych Sił Zbrojnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów i instytucji powołanych przez władze publiczne") otrzymuje tytuł "Nabywanie autorskich praw majątkowych" oraz brzmienie:
"1. Korona nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem Książęcych Sił Zbrojnych oraz urzędów i instytucji powołanych przez centralne władze publiczne.
2. Prowincje nabywają autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem własnych miejscowości i jednostek administracyjnych oraz urzędów i instytucji powołanych przez ich władze publiczne
3. Dopuszczalne jest, w drodze umów, odmienne ułożenie stosunków prawnych pomiędzy Koroną lub prowincją a wykonawcami stron internetowych, skryptów i innych dzieł."

2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej

Art. 3. [Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Książę w ciągu siedmiu dni od dnia uchwalenia ustawy wyda w formie obwieszczenia listę serwerów, którymi dysponuje jako serwerami Księstwa Sarmacji w rozumieniu Art. 10 ust. 5 Konstytucji KS.
3. Autorskie prawa majątkowe do dzieł, o których mowa w art. 49 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości, nabyte przez Koronę przed wejściem w życie niniejszej ustawy, przechodzą na odpowiednie prowincje.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Piotr II Grzegorz, 11.02.2014, 08:23:20
    Za, z uwagi na pożądaną zmianę k.s., a konstytucyjne reszta ma znaczenie drugorzędne i niewiele zmienia. A co do odznaczeń - szkoda, że to jest ten sam projekt - bo się temu sprzeciwiam, ale per saldo jednak za.
  2. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 11.02.2014, 12:27:10
  3. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 11.02.2014, 12:28:02
  4. Markus Arped, 11.02.2014, 17:17:32
  5. Simon Peter Liberi, 12.02.2014, 00:31:48

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 12.02.2014, 14:36:16

Głosy PRZECIW