Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o serwerach KS i niektórych kompetencjach prowincji - Poprawka 4
od 06.02.2014 r. (23:06:51) do 09.02.2014 r. (23:06:51)
Treść głosowania

Do Art. 3 ustęp 1 w brzmieniu:

1. W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dokonuje się następujących zmian:
Artykuł 40. ust. 1 pkt 5 ("zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze innym, niż serwer Księstwa Sarmacji") otrzymuje brzmienie:
"zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze nie będącym jednym z serwerów Księstwa Sarmacji, bez uprzedniej zgody Księcia".
Artykuł 49. [Nabywanie przez Koronę autorskich praw majątkowych] ("Korona nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem Książęcych Sił Zbrojnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów i instytucji powołanych przez władze publiczne") otrzymuje tytuł "Nabywanie autorskich praw majątkowych" oraz brzmienie:
"1. Korona nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem Książęcych Sił Zbrojnych oraz urzędów i instytucji powołanych przez centralne władze publiczne.
2. Prowincje nabywają autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem własnych miejscowości i jednostek administracyjnych oraz urzędów i instytucji powołanych przez ich władze publiczne".

otrzymuje brzmienie:

1. W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dokonuje się następujących zmian:
Artykuł 40. ust. 1 pkt 5 ("zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze innym, niż serwer Księstwa Sarmacji") otrzymuje brzmienie:
"zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze nie będącym jednym z serwerów Księstwa Sarmacji, bez uprzedniej zgody Księcia".
Artykuł 49. [Nabywanie przez Koronę autorskich praw majątkowych] ("Korona nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem Książęcych Sił Zbrojnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów i instytucji powołanych przez władze publiczne") otrzymuje tytuł "Nabywanie autorskich praw majątkowych" oraz brzmienie:
"1. Korona nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem Książęcych Sił Zbrojnych oraz urzędów i instytucji powołanych przez centralne władze publiczne.
2. Prowincje nabywają autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem własnych miejscowości i jednostek administracyjnych oraz urzędów i instytucji powołanych przez ich władze publiczne
3. Dopuszczalne jest, w drodze umów, odmienne ułożenie stosunków prawnych pomiędzy Koroną lub prowincją a wykonawcami stron internetowych, skryptów i innych dzieł.".

---
Dodano pkt 3 "Dopuszczalne jest, w drodze umów, odmienne ułożenie stosunków prawnych pomiędzy Koroną lub prowincją a wykonawcami stron internetowych, skryptów i innych dzieł."

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 07.02.2014, 00:30:43
  2. Piotr II Grzegorz, 06.02.2014, 23:09:55
    Swoboda kontraktowania zawsze na propsie. Poza tym teraz nie wiadomo, czy przepis jest ius cogens (chyba raczej) czy ius dispositivum.
  3. Markus Arped, 08.02.2014, 00:12:31
  4. Avril von Levengothon, 08.02.2014, 12:30:32

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW