Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o serwerach KS i niektórych kompetencjach prowincji - Poprawka 3
od 02.02.2014 r. (00:24:01) do 05.02.2014 r. (00:24:01)
Treść głosowania

W Ustawie konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Kodeksu Sprawiedliwości dodaje się Art. 3 [Nowelizacja ustawy o dostępie do serwera Księstwa Sarmacji] w brzmieniu:

1. W Ustawie Sejmu nr 183 o dostępie do serwera Księstwa Sarmacji dodaje się Art. 4 w brzmieniu:

1. Dostęp do panelów administracyjnych serwerów innych niż serwer główny księstwa Sarmacji posiada Książę,
właściciel serwera oraz inni obywatele Księstwa Sarmacji wytypowani przez właściciela.
2. Książę w drodze postanowienia może powołać nadzorcę serwera innego niż serwer główny Księstwa Sarmacji z członków Naczelnej Izby Architektury.
3. Za serwer główny Księstwa Sarmacji uważa się serwer na którym stoi strona główna księstwa.

2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

3. Obecny Art. 4 staje się Art. 5

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 02.02.2014, 20:55:15
  2. Markus Arped, 02.02.2014, 23:42:49

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 02.02.2014, 00:38:56

Głosy PRZECIW

  1. Piotr II Grzegorz, 04.02.2014, 10:47:06
  2. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 04.02.2014, 23:26:28
    nie dla poprawek psujących projekt