Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o serwerach KS i niektórych kompetencjach prowincji - Poprawka 2
od 02.02.2014 r. (00:16:31) do 05.02.2014 r. (00:16:31)
Treść głosowania

W Ustawie konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1 ustęp 1 w brzmieniu:

1. Artykuł 10. Konstytucji KS [Kompetencje i zadania Księcia] - ust. 5 ("Książę dysponuje domeną i serwerem Księstwa Sarmacji na zasadach określonych w ustawie") otrzymuje brzmienie:
"Książę dysponuje domeną i serwerami Księstwa Sarmacji na zasadach określonych w ustawie".

otrzymuje brzmienie:

1. Artykuł 10. Konstytucji KS [Kompetencje i zadania Księcia] - ust. 5 ("Książę dysponuje domeną i serwerem Księstwa Sarmacji na zasadach określonych w ustawie") otrzymuje brzmienie:
"Książę dysponuje domeną i serwerami Księstwa Sarmacji oraz sprawuje nad nimi nadzór, na zasadach określonych w ustawie"

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 02.02.2014, 00:43:00
  2. Avril von Levengothon, 02.02.2014, 15:34:29
  3. Markus Arped, 02.02.2014, 23:42:10
  4. Piotr II Grzegorz, 04.02.2014, 10:46:12

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW