Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Konstytucyjna o uchyleniu traktatu unii - Poprawka 5
od 02.02.2014 r. (00:07:34) do 05.02.2014 r. (00:07:34)
Treść głosowania

W Art. 7 Ustawy Konstytucyjnej o uchyleniu traktatu unii dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

6. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 02.02.2014, 00:08:47
  2. Piotr II Grzegorz, 02.02.2014, 10:36:12
    Zmiana czysto techniczna i konieczns.
  3. Markus Arped, 02.02.2014, 23:40:59

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Tytus Aureliusz-Chojnacki, 02.02.2014, 00:33:11

Głosy PRZECIW