Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o finansach publicznych — poprawka do art. 7
od 27.06.2013 r. (01:02:54) do 27.06.2013 r. (23:20:54)
Treść głosowania

Art. 7 („Równocześnie z wydaniem przez Księcia postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego, mieszkańcowi nabywającemu obywatelstwo po raz pierwszy przyznaje się 5 000 lt z budżetu Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie: „Równocześnie z wydaniem przez Księcia postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego, mieszkańcowi nabywającemu obywatelstwo po raz pierwszy przyznaje się 10 000 lt z budżetu Rady Ministrów”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 27.06.2013, 01:07:37
  2. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 27.06.2013, 08:49:29
  3. Avril von Levengothon, 27.06.2013, 11:46:46
    Taaa a potem ktoś to musi implementować.
  4. Markus Arped, 27.06.2013, 22:15:00

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Karolina Aleksandra, 27.06.2013, 12:15:02

Głosy PRZECIW

  1. Fryderyk von Hohenzollern, 27.06.2013, 05:20:27
  2. Jurand Swarzewski, 27.06.2013, 19:09:07